27. - 29. maj kl. 11 - 17   Pinsekunst

  Udstillere: Karing Hvidberg og Denisa/Alewe                                  Ansvarlig Lise

 5. juni 2023 kl. 15 - Grundlovsmøde

        Lisbeth har gæster med fra USA og vi fejret 130 året for Mødestedet

        Pris 30,- kr.   (Tilmelding nødvendig på tlf. 40 21 92 37 )           Ansvarlig Bestyrelsen

16. juni 2023 kl. 19.00 - Fredagscafé

        Ole Pedersen - adm. direktør på Gammelrand betonfabrik fortæller                Ansvarlig Mette

23. juni 2023 kl. 19 Sct. Hans & Grill

Medbring selv det der skal på grillen - salat, kartofler og brød kan købes for kr. 30

Tilmelding inden 16.juni

        Ansvarlig Bjarne og LIse

5. august - Udlejet

        Ansvarlig Flemming

18. august  - Udlejet