17. februar 2023 kl. 19 - FredagsCafé

         Ansvarlig Linda

 3. marts 2023 kl. 19 - FredagsCafé

         Ansvarlig Linda

18. marts 2023 kl. 18.30 - Generalforsamling

          Vi starter med fællesspisning det koster 50kr., husk tilmelding på 20 12 25 33

          Generalforsamlingen forventes at starte kl. 20.00

           Ansvarlig Bestyrelsen

22. marts - Udlejet

        Ansvarlig Flemming

1. april - Udlejet

        Ansvarlig Charlotte

4. maj 2023 kl. 19.00 - Befrielsen fejres med musik, sang og fortællinger

          

14. maj 2023 kl. 15 Klassiskkoncert

 Program: se mail der er udsendt d. 03,05,2023 af Hallebyore Mødested.   

Pris 100.- kr.                                                                             Ansvarlig Clas

Pinsekunst d. 27. - 29. maj 2023 kl. 11 - 17

 Udstillere var Karing Hvidbert og Denisa/Alewe

  Der kom 158 besøgende - så der var gang i det lille hus med hygge og livlig snak om kunstværkerne - Vi har aldrig haft så mange gæster før til Pinsekunst - så det var en succes.

                                                                            Ansvarlig Anne-Lise

Grudlovsmøde og Mødestedets 130 års fødselsdag d. 05.06.2023 kl. 15.00

 Lisbeth Petersen havde en gæst fra USA med, der var efterkommer af en der i 1848 udvandrede til Amerika og som havde boet på gården der ligger lige efter Mødestedet på Orevej. Lisbeth fortalte mere om udvandringen fra Hallebyore m.v. og det var et meget hyggelig og rørende arrangement. Der var 53 tilmeldte - så huset var fuldt når der også skal være plads til kagebord og billedfremviser.  

Pris var 30.- kr.                                                                             Ansvarlig Anne-Lise og Merete/Clas

16. juni 2023 kl. 19.00 - Fredagscafé

        Ole Pedersen - adm. direktør på Gammelrand betonfabrik fortæller                Ansvarlig Mette

23. juni 2023 kl. 19 Sct. Hans & Grill

Medbring selv det der skal på grillen - salat, kartofler og brød kan købes for kr. 30

Tilmelding inden 16.juni til Lise  tlf. 40219237

        Ansvarlig Bjarne og LIse

5. august - Udlejet

        Ansvarlig Flemming


8. sept. 2023 kl 19:   Fredagscafe (Linda)

22. sept. 2023 kl 19: Fredagscafe (Merete)

21. okt. 2023:           Høstfest

27. okt. 2023 kl 19:   Fredagscafe (Mette)

5. nov. 2023:             Børnesøndag (Flemming og Peter)