22. marts - Udlejet

        Ansvarlig Flemming

18. marts 2023 kl. 18.30 - Generalforsamling

          Vi starter med fællesspisning det koster 50kr., husk tilmelding på 20 12 25 33

          Generalforsamlingen forventes at starte kl. 20.00

           Ansvarlig Bestyrelsen

17. februar 2023 kl. 19 - FredagsCafé

         Ansvarlig Linda

 3. marts 2023 kl. 19 - FredagsCafé

         Ansvarlig Linda