17. februar 2023 kl. 19 - FredagsCafé

         Ansvarlig Linda

 3. marts 2023 kl. 19 - FredagsCafé

         Ansvarlig Linda

18. marts 2023 kl. 18.30 - Generalforsamling

          Vi starter med fællesspisning det koster 50kr., husk tilmelding på 20 12 25 33

          Generalforsamlingen forventes at starte kl. 20.00

           Ansvarlig Bestyrelsen

22. marts - Udlejet

        Ansvarlig Flemming

1. april - Udlejet

        Ansvarlig Charlotte

4. maj 2023 kl. 19.00 - Befrielsen fejres med musik, sang og fortællinger

          

14. maj 2023 kl. 15 Klassiskkoncert

 Program: se mail der er udsendt d. 03,05,2023 af Hallebyore Mødested.   

Pris 100.- kr.                                                                             Ansvarlig Clas