Referat Generalforsamling 2015

        Referat fra Mødestedets  GENERALFORSAMLING  lørdag d.14-3-2015            

  TILSTEDE : Jytte, Flemming, Majken, Hugo, Lone, Sofia, Johannes, Mette, Kurt(39), Allan, Linda, Claes, Merete, Kurt(56), Anette, Bente, Herluf, Karen Margrete, Birger, Grethe, Lene, Anders, Jørgen, Kristian og Charlotte.

  DIRIGENT : Her blev Flemming valgt

  FORMANDENS BERETNING : Birger takkede for altid godt fremmøde og hjælp. Bl.a. støtten til huset når I køber drikkevarer.  Vi har haft flot fremmøde til arrangementerne ( fx var der 73 betalende til klassisk koncert ) og der har været flere udlejninger.

Containeren er blevet flyttet for renovering og der vil blive gravet ud så den kan komme til at stå i gavlen og i niveau. Samtidig vil der blive gravet ud til flisebelægning langs huset.

  FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB :  Bl.a. er partyteltet blevet solgt , brændet er donationer og vi har fået et tilskud fra kommunen på næsten 15.000kr. Samlet har vi et overskud på ca. 40.000kr.  Regnskabet blev rost og godkendt.

  VALG : Alle på valg blev genvalgt på nær Barbara som blev afløst af Lotte Larsen.   Kristian blev valgt som revisor (revisorsuppleant) i steder for Hugo

  FORSLAG TIL BEHANDLING .

  VEDTÆGTSÆNDRINGER :

§4.1 : Indkaldelse til generalforsamling vil fremover blive sendt pr. mail og ved skilteopslag senest 14 dage før.  VEDTAGET.                                                                        

§5.2 : Godkendelse af regnskab sker på førstkommende generalforsamling og sendes til Kalundborg kommune umiddelbart efter   VEDTAGET.     

  I vedtægterne står der nævnt at der er aktionærer men ingen har henvendt sig i mindst 10 år. Bestyrelsen vil prøve at få juridisk bistand (fx ved at kontakte Vestsjællands forsamlingshusforening som vi er medlem af eller retshjælpen) så vi får en afklaring (dette kan muligvis få betydning i forhold til evt. tilskud) Samtidig undersøger bestyrelsen også nødvendigheden af at sende oplysninger til Lokalarkivet.   VEDTAGET.

  FORSLAG TIL BUDGET : Det er meget vigtigt at vi får tegnet en ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmerne.  Flemming efterlyste en langtidsplan for hvad vores overskud skal bruges til.  Dette mente Kurt (56) bør vente til det juridiske er på plads. Birger oplyste at der ved mange ansøgninger om tilskud til fx tag, kræves at vi selv har en vis procentdel af beløbet.

EVENTUELT :  Allan oplyste at Regnbuebanden ikke kommer til os i påsken alligevel. De kan dog opleves i Ubby kirke påskesøndag kl. 14                                                                 Herluf efterlyste en udvendig maling af huset. Det vil blive arrangeret i forbindelse med fliselægning mm.                                                                                                                   Der var stemning for at arrangere en loppemarkeds-weekend hvor Mødestedet vil få en procentdel af omsætningen.                                                                                                  Pinsekunst er arrangeret. Udstillere er Jeppe Kruse og Frans som tidligere har udstillet.                                                                                                       

Lisbeth kommer igen og taler til grundlovsmøde – denne gang bla. om kvindekamp. Hun ønsker musik, fællessang og lagkager hvilket bliver arrangeret.                        Klassiskkoncert er fastsat til søndag d. 21juni                                                          Kurt(39) foreslog et Skt.Hans arrangement. Vi har tidligere ikke ville konkurrere med Buerup men nu kan vi overveje et bål på Birgers mark.

 

Referent Charlotte                                                             

Del siden