Referat Generalforsamling 2022

Referat fra Mødestedets generalforsamling 12. marts 2022.

Tilstede. Birger, Charlotte, Lone, Hugo, Maria, Jonas, Maiken, Flemming, Jytte, Christian, Gunvar, Grethe, Bente, Linda, Clas, Merete, Bjarne, Anne Lise.

Referant. Anne Lise Maarup. Dirigent. Flemming Bjerke

Dagsorden.

1. Formandens beretning.

2. Regnskabet for 2019-20-21.

3. Valg til bestyrelsen. Følgende personer er på valg.

Medlemmer Bjarne Christiansen, Mette Nielsen, Clas Sjøberg, Anne Lise Maarup. Suppleant Linda Baarsgaard samt en ledig suppleant post. Revisor Flemming T.H. Bjarke.

4. Kontingent.

5. Evt.

1. Formandens beretning af Birger Schmidt Med et velkommen til alle nye så vel som gl. medlemmer kunne det endelig lade sig gøre at holde en generalforsamling på forsvarlig vis. Aktiviteterne for de 3 år har fordelt sig på fredagscafeer, fester, møder, fordrag, udstillinger, teater, koncerter, og udlejninger, hvilke fint fremgår af regnskabet. Grundet risikoen for smitte med coronavirus var aktiviteterne i 2020 reduceret en del. Beretningen blev godkendt.

2.Regnskabet for 2019-20-21 fremlagt af kasserer Lone Matthiesen. Lone gennemgik nogle af de enkelte poster i regnskabet. Mødestedet har hvert år haft overskud og derfor mulighed for henlæggelse til en tagrenovering. Denne henlæggelse er nu i 2021 regnskabsåret på 200.000 kr. Der blev spurgt ind til hvornår denne renovering skulle foretages. Lone svarede,at mødestedet ikke har penge nok til en hel tagkonstruktionsrenovering, hvilket der sandsynligvis er behov for, og det ekstremt høje prisniveau på materialer p.t. gør at det vil være mest fornuftigt at se tiden lidt an. Denne tid kan bruges til at få en præcis vurdering af renoveringen og omkostningerne herved. Regnskabet blev godkendt.

3. Valg til bestyrelsen. Alle modtog genvalg. Peter Kjeldgaard Jensen blev valg til den ledige suppleantpost.

4.Kontingentet blev vedtaget at være uændret. Altså 200 kr. pr. husstand.

5.Evt. Flemming B foreslog, at nogle fredagscafeerne måske kunne ændres m.h.t. tidspunkt og indhold, da børnefamilierne sjælendt har tid fredag aften og måske har helt andre ønsker til aktiviteter. Foreslaget gik ud på at bibeholde halvdelen af caféerne fredag aften, hvor der nogen gange kunne være indlæg og andre gange kunne vi bare hænge ud, lige som konceptet er p.t. Flemming vil gerne koordinere indlæggene. De andre cafeer kunne lægges på tidspunkter, hvor det passer børnefamilierne bedre. Det skulle selvfølgelig være børnefamilierne, der foreslår aktiviteter eller står for disse arrangementer. Der var god opbakning til forslaget og bestyrelsen arbejder gerne videre på ideen.

p.v.a. bestyrelsen

Anne Lise Maarup

Del siden